6.1 Instalarea tinerilor fermieri

 

Tinerii fermieri din Romania vor beneficia prin viitoarea Politica Agricola Comuna  2021 – 2027 de o suma de 39,8 milioane EUR anual pentru sustinerea veniturilor in mediul rural.

Intensitate Finantare

Cu operatiuni de conditionare/ procesare sau agricultura ecologica: 

 • 60.000 EUR daca exploatatia are 12.000 – 29.999 S.O;
 • 70.000 EUR daca exploatatia are 30.000 – 50.000 S.O;

Fara operatiuni de procesare sau agricultura ecologica:

 • 40.000 EUR daca exploatatia are 12.000 – 29.999 S.O;
 • 50.000 EUR daca exploatatia are 30.000 – 50.000 S.O

Tanar fermier

 • Persoana cu varsta de pana la 40 de ani in momentul depunerii proiectului;
 • Se instaleaza pentru prima data ca sef al exploatatiei agricole;
 • Detine competente si calificari profesionale adecvate.

*Tanarul fermier trebuie sa isi stabileasca domiciliul in UAT-ul in care exploatatia este inregistrata.

Solicitanti eligibili

 • Persoana fizica inregistrat si autorizata (PFA, II,  IF);
 • Asociat unic si administrator al unui SRL;
 • Asociat majoritar (majoritate absoluta 50%+1) si administrator al unui SRL.

*Un singur reprezentat al unui SRL poate primi sprijin prin aceasta sub masaura.

**In cadrul unei familii, doar unul dintre membrii (sot-sotie) poate sa beneficieze de sprijin.

Ce tip de cheltuieli sunt eligibile prin proiect?

Toate cheltuielile propuse, inclusiv capital de lucru si activitati relevante pentru implementarea corecta a planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Ce tip de cheltuieli NU sunt eligibile prin proiect?

Achizitia de echipamente si utilaje second-hand;

Achizitia de echipamente si utilaje prin leasing.

Care sunt angajamentele?

 • Implementarea proiectului trebuie sa inceapa in primele 9 luni de la aprobarea proiectului.
 • Dovada comercializarii producției agricole proprii în procent de peste 20% din valoarea primei tranșe.
 • Solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in termen de maxim 18 luni de la data incheierii instalarii.
 • Investitia se va mentine pe o perioada de cel putin 3 ani sau 5 ani, in cazul expoatatiei pomicole.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca exploatatia agricola?

Exploatatia agricola trebuie sa indeplineasca conditiile:

 • dimeniune economica intre 12.000 – 50.000 S.O;
 • este inregistrat ca microintreprindere / intreprindere mica;
 • este inregistrata obligatoriu in Registrul Unic de Identificare – APIA/ Regsitrul Agricol al Primariei si/sau Registrul exploatatiei ANSVSA.

Ce sunt S.O-urile ?

S.O este abrevierea de la Standard unit Outputs si se calculeaza in euro, folosind cifrele obtinute de la exploatatiile agricole fiind o medie din ultimii 5 ani, luand in calcul categoria de cultura si specia de animale. Sunt utilizate productiile din 5 ani consecutivi pentru a micsora erorile ce pot fi cauzate de variatiile productiei unui singur an.

Care sunt etapele?

Etapa 1: Inregistrarea tanarului fermier la ONRC:

 • Pentru prima data obiect de activitate in domeniul agricol, maxim 24 de luni inaintea depunerii cererii de finantare;
 • Inscrierea la APIA si/sau Registrul agricol si/sau ANSVSA cu maxim 24 luni inaintea depunerii cererii de finantare.

Etapa 2: Depunerea si inregistrarea proiectului:

 • Cererea de finantare, Elaborare plan de afaceri, documente justificative;
 • Implementarea planului de afaceri trebuie sa inceapa in termen de 6 luni de la decizia de finantare.

Etapa 3 : Instalarea tanarului fermier este finalizata atunci cand:

 • comercializeaza productie proprie in procent de peste 20% din valoarea primei transe
 • solicitantul se angajeaza sa devina fermier activ in maxim 18 luni de la data incheierii instalarii.

Cum se clasifica fermele in functie de S.O ?

Ferma mică – exploatația agricolă având dimensiunea economică între 8.000 (15 ha grâu) – 11.999 (22 ha grâu) SO (valoarea producției standard)
Ferma medie – exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 (22 ha grâu) – 250.000 (472 ha grâu) SO (valoarea producției standard)
Ferma mare – explotația agricolă având dimensiunea economică peste 250.000 SO (472 ha grâu)

Grila de Punctaj

PNDR 6.1 Instalarea tinerilor fermieri 2021

Nr. Crt. Principii de selecţie și criterii de selecție Punctaj
1. Principiul comasării exploatațiilor, având în vedere numărul exploatațiilor preluate integral

maximum

20 pct

 

 

1.1 Solicitantul preia integral minimum trei exploatații agricole

 

 

20

 

 

1.2 Solicitantul preia integral două exploatații agricole

 

15
 

 

1.3 Solicitantul preia integral cel puţin o exploatație agricolă

 

10
 
2.

Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară;

 

Maximum

20 pct

 

 

2.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt)

20 pct
 

 

2.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt)

 

15
 

 

2.3 Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare /instruire superior nivelului minim obligatoriu solicitat prin eligibilitate, pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), cel puţin Nivelul I de calificare, conform legislaţiei aplicabile la momentul acordării certificatului de calificare profesională.

 

 

10

 

3.

Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate; 

 

maximum

5 puncte

 

3.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului)

 

5

 

3.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (mijlociu) (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului)

 

3
 
4.

Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd,  agricultură de precizie etc.;

 

maximum 15 pct

3.1 Planul de afaceri cuprinde minimum 3 activități de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor din următoarele: economie circulară, utilizarea eficiență a apei, agricultură ecologică, perdele forestiere, utilizare de energie din surse regenerabile, combatere biologica a dăunătorilor/ polenizare biologică, producere de compost în scopul folosirii ca îngrășământ, gestionarea eficientă a gunoiului de grajd.

 

Modalitatea de îndeplinire a acestui criteriu va fi descrisă pe larg în cadrul planului de afaceri. În cazul gestionării eficiente a gunoiului de grajd, se vor puncta actiunile care depășesc nivelul minim stabilit prin condițiile de eligibilitate.

15
5

Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a  construirii și modernizării clădiri cu destinație agroalimentară, achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației;

 

maximum 25 pct
5.1 Planul de afaceri prevede construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agroalimentară și achiziție de echipamente 25
5.2 Planul de afaceri prevede construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agroalimentară 18
5.3 Planul de afaceri prevede achiziție de echipamente 10
6.

Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători).

 

Înainte de efectuarea ultimei plați se va verifica dacă în ultimele 12 luni înainte de depunerea ultimei cereri de plată beneficiarul a comercializat prin intermediul unui grup de producători, organizaţii de producători sau cooperative minimum 50% din producția proprie.

 

maximum

15 pct

Contact

Consultanta online pentru toate judetele tarii.

contact@izistart.ro

0755 095 929

L-V: 8am-5pm, S-D: Inchis

Programeaza o sedinta de consultanta gratuita