6.3 Dezvoltare ferme mici

 

Programul National de Dezvoltare Rurala submasura6.3

Sprijin financiar

Suma forfetara de 15.000 EUR:

  • Transa 1 – 75% ;
  • Transa 2 – 25%.

Criterii de eligibilitate

Solicitantul detine o exploatatie agricole cu o dimensiune economica cuprinsa intre 4.000 – 11.999 euro S.O.

Solicitantul trebuie sa se incadreze in categoria de microintreprinderilor si intreprinderilor mici;

Exploatatia agricola este inregistrata cu cel putin 24 de luni inainte de depunerea proiectului.

Solicitanti eligibili

Fermierii care au drept de proprietate si/sau drept de folosinta pentru o exploatatie agricola care intra in categoria de ferma mica, cu exceptia persoanelor fizice neautorizate.

  • Persoana fizica inregistrat si autorizata (PFA, II sau IF);
  • Asociat unic si administrator al unui SRL;
  • Asociat majoritar si administrator al unui SRL.

*Un singur reprezentat al unui SRL poate primi sprijin prin aceasta sub masaura.

Ce tip de cheltuieli sunt eligibile prin proiect?

Toate cheltuielile propuse, inclusiv capital de lucru si activitati relevante pentru implementarea corecta a planului de afaceri aprobat pot fi eligibile, indiferent de natura acestora.

Ce tip de cheltuieli NU sunt eligibile prin proiect?

Achizitia de echipamente si utilaje second-hand;

Achizitia de echipamente si utilaje prin leasing.

Care sunt angajamentele?

  • Implementarea proiectului trebuie sa inceapa in primele 9 luni de la aprobarea proiectului.
  • Investitia se va mentine pe o perioada de cel putin 3ani sau 5 ani, in cazul expoatatiei pomicole.

Ce conditii trebuie sa indeplineasca exploatatia agricola?

Exploatatia agricola trebuie sa fie fie inregistrata de solicitant inainte de depunerea cerereii cu cel putin 24 luni:

  • la Primarie in Registrul agricol;
  • la APIA in Registrul Unic de identificare;
  • la ANSVSA, dupa caz;

Ce sunt S.O-urile ?

S.O este abrevierea de la Standard unit Outputs si se calculeaza in euro, folosind cifrele obtinute de la exploatatiile agricole fiind o medie din ultimii 5 ani, luand in calcul categoria de cultura si specia de animale. Sunt utilizate productiile din 5 ani consecutivi pentru a micsora erorile ce pot fi cauzate de variatiile productiei unui singur an.

Cum se clasifica fermele in functie de S.O ?

Ferma mică – exploatația agricolă având dimensiunea economică între 8.000 (15 ha grâu) – 11.999 (22 ha grâu) SO (valoarea producției standard)
Ferma medie – exploatația agricolă având dimensiunea economică între 12.000 (22 ha grâu) – 250.000 (472 ha grâu) SO (valoarea producției standard)
Ferma mare – explotația agricolă având dimensiunea economică peste 250.000 SO (472 ha grâu)

Grila de Punctaj

PNDR 6.3 Dezvoltare ferme mici 2021

Nr. Crt. Principii de selecţie și criterii de selecție Punctaj
1. Principiul nivelului de calificare în domeniul agricol/ veterinar/ economie agrară;

maximum

25 pct

 

1.1 Solicitantul a absolvit cu diplomă de studii superioare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt)

25

 

1.2 Solicitantul a absolvit studii postliceale sau liceale pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt)

18

 

1.3. Solicitantul prezintă dovada urmării unui curs de calificare de minimum Nivel I pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt) finalizat cu un certificat de competențe profesionale* eliberat de un furnizor de formare profesională a adulților recunoscut de către Autoritatea Naţională pentru Calificări (ANC)

sau

recunoaşterea de către un centru de evaluare și certificare a competențelor profesionale obținute pe alte căi decât cele formale autorizat ANC a competenţelor dobândite ca urmare a experienţei profesionale.

 

* În acazul certificatelor de competențe profesionale, acolo unde nu se poate stabili nivelul de calificare, în cadrul procesului de evaluare, se vor solicita clarificări Autorității Naționale pentru Calificări (ANC). Certificatele de competențe profesionale (obținute în urma procesului de evaluare și certificare a  experienței profesionale) pentru calificarea de Lucrator in cultura plantelor cod NC 6111.1.1, au nivelul de calificare asociat cu Nivelul II.

 

 

 

 

10

1.4 Solicitantul prezintă dovada de absolvire a unor cursuri de inițiere/ instruire/ specializare pentru ramura agricolă vizată în proiect (vegetal/zootehnic/mixt), care nu necesită un document eliberat de formatorii recunoscuţi de către ANC şi presupune un număr de ore sub numărul de  ore aferent Nivelului I de calificare profesională.

 

8

2.

Principiul potențialului agricol care vizează zonele cu potențial determinate în baza studiilor de specialitate; 

 

maximum

5 pct

 

2.1 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol ridicat (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului)

 

5

 

2.2 Proiectul este implementat într-o zonă cu potențial agricol mediu (mijlociu) (conform studiului ICPA –anexat ghidului solicitantului)

 

3
3.

Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a activităților de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor precum gestionarea eficientă a gunoiului de grajd,  agricultură de precizie etc.;

 

maximum

20 pct

3.1 Planul de afaceri cuprinde minimum 3 activități de protecție a mediului și utilizare eficientă a resurselor din următoarele: economie circulară, utilizarea eficiență a apei, agricultură ecologică, perdele forestiere, utilizare de energie din surse regenerabile, combatere biologica a dăunătorilor/ polenizare biologică, producere de compost în scopul folosirii ca îngrășământ, gestionarea eficientă a gunoiului de grajd.

 

Modalitatea de îndeplinire a acestui criteriu va fi descrisă pe larg în cadrul planului de afaceri. În cazul gestionării eficiente a gunoiului de grajd, se vor puncta actiunile care depășesc nivelul minim stabilit prin condițiile de eligibilitate.

20
4

Principiul integrării în cadrul planurilor de afaceri a  construirii și modernizării clădiri cu destinație agro-alimentară, achiziției de echipamente în vederea creșterii performanței economice a exploatației;

 

maximum 30 pct
4.1 construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agro-alimentară și achiziție de echipamente 30
4.2 construcție și/sau modernizare clădiri cu destinație agro-alimentară 22
4.3 achiziției de echipamente 12
5.

Principiul apartenenţei la o formă asociativă cu rol economic (cooperativă, grup sau organizație de producători).

 

maximum 20
5.1. Solicitantul aparține unei forme asociative cu rol economic de minimum un an; 20 pct
5.2 Solicitantul aparține unei forme asociative de mai puțin de un an. 18 pct
Înainte de efectuarea ultimei plați se va verifica dacă în ultimele 12 luni înainte de depunerea ultimei cereri de plată beneficiarul a comercializat prin intermediul unui grup de producători, organizaţii de producători sau cooperative minimum 50% din producția proprie.

 

 

 

Contact

Consultanta online pentru toate judetele tarii.

contact@izistart.ro

0755 095 929

L-V: 8am-5pm, S-D: Inchis

Programeaza o sedinta de consultanta gratuita