Fonduri Europene Digitalizare IMM-uri 2021

Un nou program de finantare nerambusabila prin Fonduri Europene, vine in intampinarea IMM-urilor, care vor putea accesa schema de minimis, in suma intre 30.000 si 100.000 de Euro. Bugetul acestui ajutor de stat este de 100 milioane de Euro.

Intensitate Finantare

Intre 30.000 – 100.000 Euro;

90 % Finantare nerambursabila, 10% finantare proprie.

Conditii eligibilitate

Beneficiarul nu desfasoara activitati in domeniul TIC sau agricultura;

Coduri CAEN: 2611, 2612, 2620, 2630, 6201, 6202, 6203, 6209, 6311,6312, 7211, 7219.

Vezi lista completa mai jos.

Beneficiari eligibili

IMM-uri;

Nu inregistreaza obligatii bugetare nete;

A inregistrat venituri din exploatare in anul 2019 sau 2020.

Ce tip de cheltuieli sunt eligibile prin proiect?

 • Echipamente hardware TIC si alte dispozitive si echipamente aferente;
 • Achizitia sau dezvoltarea de software/licente, solutii de automatizare software (RPA), baze de date si altele;
 • Elemente de mobilier care au legatura cu functionarea echipamentelor achizitionate;
 • Cheltuieli aferente realizării rețelei LAN pentru implementarea proiectului;
 •  Achizitie website, domeniu si găzduirea pe server;
 • Activități de trecere a arhivelor din analog (dosare / hârtie) în digital indexabil;
 • Solutii IT pentru comertul electronic;
 • Servicii pentru consolidarea securității cibernetice;
 • Servicii de tip cloud si SaaS;
 • Servicii de consultanță pentru proiect si/sau managementul proiectului.

Ce tip de cheltuieli NU sunt eligibile prin proiect?

 

 •  Taxa pe valoarea adaugata deductibila, pentru firmele platitoare de TVA, pentru a se evita dubla finantare;
 • Echipamente si autovehicule second-hand;
 • Dobanzi si comisione;
 • Amenzi si penalitati;
 • Achizitiile in regim de leasing;
 • Asigurari.

Care sunt angajamentele?

Perioada de implemetare este de maxim 9 luni (realizarea cheltuielilor prevazute in planul de afaceri);

Mentinerea activitatii pentru care a obtinut finantare pe o perioada de cel putin 3 ani.

Lista Codurilor CAEN excluse de la finantare Program Digitalizare 2021

011 Cultivarea plantelor nepermanente

012 Cultivarea plantelor din culturi permanente

013 Cultivarea plantelor pentru înmulțire

014 Creșterea animalelor

015 Activități în ferme mixte (cultura vegetală combinată cu creșterea animalelor)

016 Activități auxiliare agriculturii și activități după recoltare

017 Vânătoare, capturarea cu capcane a vânatului și activități de servicii anexe vânătorii

031 Pescuitul

032 Acvacultura

051 Extracția cărbunelui superior

052 Extracția cărbunelui inferior

101 Producția, prelucrarea și conservarea cărnii și a produselor din carne

102 Prelucrarea și conservarea peștelui, crustaceelor și moluștelor

103 Prelucrarea și conservarea fructelor și legumelor

104 Fabricarea uleiurilor și a grăsimilor vegetale și animale

105 Fabricarea produselor lactate

106 Fabricarea produselor de morărit, a amidonului și produselor din amidon

1081 Fabricarea zahărului

1082 Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei și a produselor zaharoase

1083 Prelucrarea ceaiului și cafelei

1084 Fabricarea condimentelor și ingredientelor

1091 Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de fermă

110 Fabricarea băuturilor

120 Fabricarea produselor din tutun

131 Pregătirea fibrelor și filarea fibrelor textile

1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie și din alte materiale vegetale împletite

191 Fabricarea produselor de cocserie

192 Fabricarea produselor obținute din prelucrarea țițeiului

2014 Fabricarea altor produse chimice organice, de bază

2051 Fabricarea explozivilor

206 Fabricarea fibrelor sintetice și artificiale

241 Producția de metale feroase sub forme primare și de feroaliaje

242 Producția de tuburi, țevi, profile tubulare și accesorii pentru acestea, din oțel

243 Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oțelului

2451 Turnarea fontei

2452 Turnarea oțelului

2591 Fabricarea de recipiente, containere și alte produse similare din oțel

254 Fabricarea armamentului și muniției

301 Construcția de nave și bărci

3315 Repararea și întreținerea navelor și bărcilor

4633 Comerț cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor și grăsimilor comestibile

641 Intermediere monetară

642 Activități ale holdingurilor

643 Fonduri mutuale și alte entități financiare similare

649 Alte activități de intermedieri financiare, exclusiv activități de asigurări și fonduri de pensii

651 Activități de asigurări

652 Activități de reasigurare

653 Activități ale fondurilor de pensii (cu excepția celor din sistemul public de asigurări sociale)

920 Activități de jocuri de noroc și pariuri

981 Activități ale gospodăriilor private de producere de bunuri destinate consumului propriu

Contact

Consultanta online pentru toate judetele tarii.

contact@izistart.ro

0755 095 929

L-V: 8am-5pm, S-D: Inchis

Programeaza o sedinta de consultanta gratuita