Activitati Neagricole Mediul Rural

Infiintarea de Activitati neagricole in Zonele Rurale 2021 contribuie la promovarea diversificarii activitatilor agricole prin crearea de activitati noi neagricole in mediu rural, obtinerea de venituri alternative pentru populatia din mediul rural si reducerea gradului de dependenta fata de sectorul agricol.

Finantare nerambursabila

Ajutor de 70.000 Euro/proiect pentru:

 • Activitati de productie;
 • Activitati sanitare si sanitar-veterinare;
 • Activitati agro-turism.

Ajutor de 50.000 EUR/proiect pentru:

 • Activitati de servicii.

Acordarea sprijinului

Sprijinul va fi acordat in suma forfetara:

 1. Transa 1: 70% la semnarea Contractului;
 2. Transa 2: 30% dupa indeplinirea obiectivelor propuse in Planul de Afaceri.

Punctaj suplimentar pentru Sectoarele cu potential ridicat de dezvoltare .

Solicitanti eligibili

Intreprinderi mici si mijlocii – PFA, Intreprindere familiala, Intreprindere Individuala, SRL, SRL-D, SA. Societate agricola, Cooperativa Agricola.

Intreprinderi care nu au mai desfasurat activitatea pe care se depune priectul.

Ce tip de cheltuieli sunt eligibile prin proiect?

Cheltuielile sunt eligibile daca sunt necesare desfasurarii activitatii economice propuse spre finantare:

 • Achizitie de teren construit/neconstruit – max 10%;
 • Mijloace de transport specializate;
 • Constructia de cladiri, amenajare, dotari;
 • Capital de lucru: plata cheltuielilor curente;

Ce tip de cheltuieli NU sunt eligibile prin proiect?

 •  Achizitie de utilaje si echipamente agricole;
 • Mijloace de transport nespecializate;
 • Bunuri second hand;
 • Cheltuieli infiintare intreprindere, avize si autorizatii.

Ce obiective trebuie indeplinite ?

 • Obiectivul obligatoriu de indeplinit este comercializarea productiei/ serviciilor de minim 30% din valoarea primei transe;
 • Asumarea intre 3 si 5 obiective specifice;

Daca obiectivele specifice nu sunt indeplinite, se va recupera ajutorul financiar procentual din valoarea obiectivelor. Daca obiectivul principal nu este indeplinit se va recupera sprijinul integral.

Care sunt angajamentele?

 • Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri;
 • Sediul social si punctele de lucru trebuie sa fie in spatiul rural;
 • Implementarea proiectului trebuie sa inceapa in primele 9 luni de la aprobarea proiectului;
 • Inaintea acordarii transei a II-a ,dovada realizarii de venituri din activitatea propusa în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe;
 • Investitia se va mentine pe o perioada de cel putin 5 ani.

Grila de Punctaj

PNDR 6.2 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

 1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor/membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole max 20

1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/ membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/ Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile).

* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri limitrofe acesteia    20

 1. Principiul prioritizării sectoarelor cu potențial de creștere în conformitate cu Strategia Națională de Competitivitate sau Strategia Integrată de Dezvoltare Durabilă a Deltei Dunării max 45

2.1. Proiecte ce vizează servicii din sectoarele cu potențial de creștere (cu excepția serviciilor medicale, sanitar-veterinare și de agroturism).

*Proiectul vizează prestarea de servicii conform codului CAEN aferent serviciului scorat.  45

2.2. Proiecte ce vizează activități de producție din sectoarele cu potențial de creștere, servicii medicale, sanitar-veterinare.

*Proiectul vizează activități conform codului CAEN aferent activității scorate         30

2.3. Proiecte ce vizează activități de agroturism   10

3.Principiul stimulării activităților turistice în sensul prioritizării activităților agroturistice desfășurate în zonele cu potențial turistic ridicat/ destinații ecoturistice/ zonele cu arii naturale protejate. max 10

3.1. Proiecte ce vizează investiţii în agroturism (pensiuni agroturistice și/ sau servicii de agrement) în zonele cu potențial turistic ridicat.                           5

3.2. Proiecte care includ activități turistice de agrement7 ce vor fi desfășurate în zonele cu destinații ecoturistice sau în zone cu arii naturale protejate – vor primi punctaj numai acele activități dependente de o structura de cazare agroturistică dar care nu fac parte din criteriile obligatorii pentru clasificarea acesteia conform Ordinului nr. 65/2013 (ex. bird-watching, echitație etc).             5

4.Principiul stimulării unui nivel ridicat de calitate al planului de afaceri, care va fi stabilit în funcție de producția comercializată sau activitățile prestate, în procent de peste 30% din valoarea primei tranșe de plată. max 25

4.1. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un procent mai mare de 40% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri.         25

4.2. Proiecte care prevăd în planul de afaceri producție comercializată sau activități prestate într-un procent mai mare de 30% și până la 40% din valoarea primei tranșe de plată. Verificarea se realizează în baza prognozelor din Planul de afaceri.            15

TOTAL                                           100

Contact

Consultanta online pentru toate judetele tarii.

contact@izistart.ro

0755 095 929

L-V: 8am-5pm, S-D: Inchis

Programeaza o sedinta de consultanta gratuita