Infiintarea de activitati Neagricole in Mediul Rural

 

Programul National de Dezvoltare Rurala submasura6.2

Finantare nerambursabila

Finantare de 70.000 Euro pentru:

 • Activitati de productie;

Finantare de 50.000 EUR pentru:

 • Activitati sanitare si sanitar-veterinare;
 • Activitati turistice (in afara de agro-pensiuni);
 • Activitai de mestesugarit.

Acordarea sprijinului

Sprijinul va fi acordat in suma forfetara:

 1. Transa 1: 70% la semnarea Contractului;
 2. Transa 2: 30% dupa indeplinirea obiectivelor propuse in Planul de Afaceri.

Monitorizarea investitiei 3 ani dupa finalizarea proectului.

Solicitanti eligibili

 • Fermieri sau membrii unei gospodarii agricole care isi diversifica activitatea
 • Micro-intreprinderi si intreprinderi mici din spatiul rural, cu o vechime de maxim 3 ani fiscali consecutivi, care nu au mai desfasurat activitatea pe care se depune priectul.

Ce tip de cheltuieli sunt eligibile prin proiect?

Toate cheltuielile propuse in Planul de afaceri sunt eligibile;

 • Constructia de cladiri, amenajare, dotari;
 • Capital de lucru: plata cheltuielilor curente;
 • Achizitie de teren si/sau constructii maxim 10% din valoarea AFN;
 • Mijloace de transport specializate;

Ce tip de cheltuieli NU sunt eligibile prin proiect?

 •  Achizitie de utilaje si echipamente agricole;
 • Mijloace de transport nespecializate;
 • Bunuri second hand;
 • Infiintarea de agro-pensiuni, pensiuni, hoteluri.

Ce obiective trebuie indeplinite ?

 • Obiectivul obligatoriu de indeplinit este comercializarea productiei/ serviciilor de minim 30% din valoarea primei transe;
 • Asumarea intre 3 si 5 obiective specifice;

Daca obiectivele specifice nu sunt indeplinite, se va recupera ajutorul financiar procentual din valoarea obiectivelor. Daca obiectivul principal nu este indeplinit se va recupera sprijinul integral.

Care sunt angajamentele?

 • Solicitantul trebuie sa prezinte un plan de afaceri;
 • Sediul social si punctele de lucru trebuie sa fie in spatiul rural;
 • Implementarea proiectului trebuie sa inceapa in cel mult 6 luni de la aprobarea proiectului;
 • Perioada de implementare a proiectului este de maxim 33 de luni;
 • Ultima plata se va efectua fara a depasi 31 Dec 2025;
 • Perioada de monitorizare este de 3 ani.

Grila de Punctaj

PNDR 6.2 Sprijin pentru Infiintarea de Activitati Neagricole in Zonele Rurale 2021

Nr. crt. Principii şi criterii de selecție Punctaj
1. Principiul diversificării activității agricole a fermierilor / membrilor gospodăriei agricole către activități non agricole 5 p

1.1. Proiecte care sunt inițiate de un fermier (persoană neautorizată)/membru al gospodăriei agricole/ întreprindere existentă (cel puțin PFA) care a activat în agricultură minimum 12 luni până la data depunerii cererii de finanțare* (fapt verificat în baza de date APIA/Registrul ANSVSA/ Registrul Agricol/ documente financiar contabile).

* în UAT-ul în care va realiza proiectul sau în UAT-uri  limitrofe acesteia.

5 p
2. Principiul prioritizării activităților de producție Max. 15  p

2.1. Proiecte ce vizează activități de producție  în conformitate cu Anexa 7, activități care la nivel național înregistrează o balanță negativă

2.2. Alte activități de producție

15 p

 

10 p

3. Principiul prioritizării serviciilor medicale (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare);

20 p

 

3.1 Proiecte care vizează servicii din sectorul medical (inclusiv stomatologice și sanitar – veterinare) 20 p
4. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care au ca obiectiv utilizarea mijloacelor de digitalizare pentru eficientizarea activității

Max. 15  p

 

4.1 Criteriul prioritizării proiectelor care integrează mijloace de digitalizare în activitatea din planul de afaceri 15 p
4.2 Criteriul prioritizării proiectelor care propun spre finanțare  activități  de ”servicii în tehnologia informației, servicii informatice și servicii de editare software, conform prioritizarii din Anexa 7 10 p
5. Principiul prioritizării planurilor de afaceri care vizează acțiuni de protecția mediului

Max. 10  p

 

5.1 Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care își propun cel puțin un obiectiv specific care vizează protecția mediului

5.2 Criteriul prioritizării planurilor de afaceri care propun spre finantare  activitati care vizează protectia mediului (ex reciclare, fabricare peleți), conform prioritizarii din Anexa 7

10 p

 

5 p

6. Principiul stimulării activităților turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor) și/ sau de agrement și/ sau unități de alimentație publică în zonele cu potențial turistic ridicat

Max. 25 p

 

6.1. Proiecte ce vizează investiţii în activități de agrement și/sau unități de alimentație publică, în zonele cu potențial turistic ridicat

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte:

·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 15 pct

·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 10 pct

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 25 puncte.

·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 25 pct

·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 20 pct

25 p

6.2 Proiecte ce vizează investiţii în activități turistice (cu excepția înființării hotelurilor, pensiunilor și agropensiunilor), în zonele cu potențial turistic ridicat

Punctajul acordat acestui criteriu se calculează în funcție de amplasamentul investitiei (comuna), în localități cu concentrare foarte mare de resurse și în localități cu concentrare mare de resurse.

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare mare de resurse turistice (Cmrt) punctajul va fi de max. 10 puncte.

·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice mari – 10 pct

·         Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice mari – 7 pct

– în cazul UAT-urilor cu Concentrare foarte mare de resurse turistice (Cfmrt) punctajul va fi de max. 15 puncte.

·        Pentru UAT-urile cu resurse naturale şi antropice foarte mari – 15 pct

Pentru UAT-urile cu resurse naturale sau antropice foarte mari – 12

15 p
7. Principiul accesului la finanțare, în sensul prioritizării solicitanților care nu au  beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2); 10 p
7.1. Solicitanții care nu au beneficiat de finanțare în perioada de programare 2014 – 2020 prin PNDR (sM 6.2, 6.4 și măsură similară din 19.2) 10 p
TOTAL 100 p

Contact

Consultanta online pentru toate judetele tarii.

contact@izistart.ro

0755 095 929

L-V: 8am-5pm, S-D: Inchis

Programeaza o sedinta de consultanta gratuita