DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII 2. GRANT PENTRU CAPITAL DE LUCRU

47. COMERT CU AMANUNTUL, CU EXCEPTIA AUTOVEHICULELOR SI MOTOCICLETELOR

4761      Comert cu amanuntul al cartilor, in magazine specializate

4762      Comert cu amanuntul al ziarelor si articolelor de papetarie, in magazine specializate

49.TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

4910      Transporturi interurbane de calatori pe calea ferata

4920      Transporturi de marfa pe calea ferata

4931      Transporturi urbane, suburbane si metropolitane de calatori

4932      Transporturi cu taxiuri

4939      Alte transporturi terestre de calatori n.c.a.

4941      Transporturi rutiere de marfuri

4942      Servicii de mutare

52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

5210      Depozitari

5221      Activitati de servicii anexe pentru transporturi terestre

5224      Manipulari

5229      Alte activitati anexe transporturilor

55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE

5510      Hoteluri si alte facilitati de cazare similare

5520      Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata

5530      Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere

5590      Alte servicii de cazare

56.RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE

5610      Restaurante

5621      Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente

5629      Alte servicii de alimentatie n.c.a.

58. ACTIVITATI DE EDITARE

5811      Activități de editare a cărților

5812      Activitati de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese si similare

5813      Activitati de editare a ziarelor

5814      Activitati de editare a revistelor si periodicelor

5819      Alte activitati de editare

79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA

7911      Activitati ale agentiilor turistice

7912      Activitati ale tur-operatorilor

7990      Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

82. ACTIVITATI DE SECRETARIAT, SERVICII SUPORT SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII PRESTATE IN PRINCIPAL INTREPRINDERILOR

8230      Activitati de organizare a expozitiilor, targurilor si congreselor

91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE

9101      Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE

9329      Alte activitati recreative si distractive n.c.a.