DOMENII DE ACTIVITATE ELIGIBILE ÎN CADRUL MĂSURII 3. GRANT PENTRU INVESTITII IN ACTIVITATI PRODUCTIVE

10. INDUSTRIA ALIMENTARA

1011      Prelucrarea şi conservarea cărnii

1012      Prelucrarea şi conservarea cărnii de pasăre

1013      Fabricarea produselor din carne (inclusiv din carne de pasăre)

1020      Prelucrarea şi conservarea peştelui, crustaceelor şi moluştelor

1031      Prelucrarea şi conservarea cartofilor

1032      Fabricarea sucurilor de fructe şi legume

1039      Prelucrarea şi conservarea fructelor şi legumelorn.c.a.

1041      Fabricarea uleiurilor şi grăsimilor

1042      Fabricarea margarinei şi a altor produse comestibile similare

1051      Fabricarea produselor lactate şi a brânzeturilor

1052      Fabricarea îngheţatei

1061      Fabricarea produselor de morărit

1062      Fabricarea amidonului şi a produselor din amidon

1071      Fabricarea pâinii; fabricarea prăjiturilor şi a produselor proaspete de patiserie

1072      Fabricarea biscuiţilor şi pişcoturilor; fabricarea prăjiturilor şi a produselor conservate

1073      Fabricarea macaroanelor, tăiţeilor, cuş-cuş-ului şi a altor produse făinoase similare

1081      Fabricarea zahărului

1082      Fabricarea produselor din cacao, a ciocolatei şi a produselor zaharoase

1083      Prelucrarea ceaiului şi cafelei

1084      Fabricarea condimentelor şi ingredientelor

1085      Fabricarea de mâncăruri preparate

1086      Fabricarea preparatelor alimentare omogenizate şi alimentelor dietetice

1089      Fabricarea altor produse alimentare n.c.a.

1091      Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de ferma

1092      Fabricarea preparatelor pentru hrana animalelor de companie

11. FABRICAREA BĂUTURILOR

1107      Producția de băuturi răcoritoare nealcooliceș producția de ape minerale și alte ape îmbuteliate

13. FABRICAREA PRODUSELOR TEXTILE

1310      Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

1320      Producţia de ţesături

1330      Finisarea materialelor textile

1391      Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare

1392      Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp)

1393      Fabricarea de covoare şi mochete

1394      Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase

1395      Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte

1396      Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile

1399      Fabricarea altor articole textile n.c.a.

14. FABRICAREA ARTICOLELOR DE IMBRACAMINTE

1411      Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele

1412      Fabricarea dearticole de îmbrăcăminte pentru lucru

1413      Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp)

1414      Fabricarea de articole de lenjerie de corp

1419      Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a

1420      Fabricarea articolelor din blană

1431      Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie

1439      Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte

15. TABACIREA SI FINISAREA PIEILOR; FABRICAREA ARTICOLELOR DE VOIAJ SI MAROCHINARIE, HARNASAMENTELOR SI INCALTAMINTEI; PREPARAREA SI VOPSIREA BLANURILOR

1511      Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor

1512      Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament

1520      Fabricarea încălţămintei

16. PRELUCRAREA LEMNULUI, FABRICAREA PRODUSELOR DIN LEMN SI PLUTA, CU EXCEPTIA MOBILEI; FABRICAREA ARTICOLELOR DIN PAIE SI DIN ALTE MATERIALE VEGETALE IMPLETITE

1610      Tăierea şi rindeluirea lemnului

1621      Fabricarea de furnire şi a panourilor de lemn

1622      Fabricarea parchetului asamblat în panouri

1623      Fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie, pentru construcţii

1624      Fabricarea ambalajelor din lemn

1629      Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte material vegetale împletite

17. FABRICAREA HARTIEI SI PRODUSELOR DIN HARTIE

1711      Fabricarea celulozei

1712      Fabricarea hârtiei şi cartonului

1721      Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton

1722      Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton

1723      Fabricarea articolelor de papetărie

1724      Fabricarea tapetului

1729      Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a.

18. TIPARIREA SI REPRODUCEREA PE SUPORTI A INREGISTRARILOR

1811      Tiparirea ziarelor

1812      Alte activităţi de tipărire n.c.a.

1813      Servicii pregătitoare pentru pretipărire

1814      Legătorie şi servicii conexe

1820      Reproducerea înregistrărilor

20. FABRICAREA SUBSTANȚELOR ȘI A PRODUSELOR CHIMICE

2041      Fabricarea săpunurilor, detergenților și a produselor de întreținere

2042      Fabricarea parfumurilor și a produselor cosmetice

21. FABRICAREA PRODUSELOR FARMACEUTICE DE BAZA SI A PREPARATELOR FARMACEUTICE

2110      Fabricarea produselor farmaceutice de bază

2120      Fabricarea preparatelor farmaceutice

22. FABRICAREA PRODUSELOR DIN CAUCIUC SI MASE PLASTICE

2211      Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor

2219      Fabricarea altor produse din cauciuc

2221      Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic

2222      Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic

2223      Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii

2229      Fabricarea altor produse din material plastic

23. FABRICAREA ALTOR PRODUSE DIN MINERALE NEMETALICE

2311      Fabricarea sticlei plate

2312      Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate

2313      Fabricarea articolelor din sticlă

2314      Fabricarea fibrelor din sticlă

2319      Fabricarea de sticlărie tehnică

2320      Fabricarea de produse refractare

2331      Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică

2332      Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi a altor produse pentru construcţii, din argilă arsă

2341      Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental

2342      Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică

2343      Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică

2344      Fabricarea altor produse tehnice din ceramică

2349      Fabricarea altor produse ceramice n.c.a.

2351      Fabricarea cimentului

2352      Fabricarea varului şi ipsosului

2361      Fabricarea produselor din beton pentru construcţii

2362      Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii

2363      Fabricarea betonului

2364      Fabricarea mortarului

2365      Fabricarea produselor din azbociment

2369      Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos

2370      Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei

2391      Fabricarea de produse abrazive

2399      Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a.

25. INDUSTRIA CONSTRUCTIILOR METALICE SI A PRODUSELOR DIN METAL EXCLUSIV MASINI, UTILAJE SI INTALATII

2511      Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice

2512      Fabricarea de uşi şi ferestre din metal

2521      Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală

2529      Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice

2530      Producţia generatoarelor de aburi (cu excepţia cazanelor pentru încălzire centrală

2550      Fabricarea produselor metalice obţinute prin deformare plastică; metalurgia pulberilor

2561      Tratarea şi acoperirea metalelor

2562      Operaţiuni de mecanică generală

2571      Fabricarea produselor de tăiat

2572      Fabricarea articolelor de feronerie

2573      Fabricarea uneltelor

2591      Fabricarea de recipienṭi, containere şi alte produse similare din oţel

2592      Fabricarea ambalajelor uşoare din metal

2593      Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri

2594      Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe

2599      Fabricarea altor articole din metal n.c.a.

26. FABRICAREA CALCULATOARELOR SI A PRODUSELOR ELECTRONICE SI OPTICE

2611      Fabricarea subansamblurilor electronice (module)

2612      Fabricarea altor componente electronice

2620      Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

2630      Fabricarea echipamentelor de comunicaţii

2640      Fabricarea produselor electronice de larg consum

2651      Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie

2652      Productia de ceasuri

2660      Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie

2670      Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice

2680      Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor

27. FABRICAREA ECHIPAMENTELOR ELECTRICE

2711      Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice

2712      Fabricarea aparatelor de distribuţie ṣi control a electricităţii

2720      Fabricarea de acumulatori şi baterii

2731      Fabricarea de cabluri cu fibră optică

2732      Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice

2733      Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice

2740      Fabricarea de echipamente electrice de iluminat

2751      Fabricarea de aparate electrocasnice

2752      Fabricarea de echipamente casnice neelectrice

2790      Fabricarea altor echipamente electrice

28. FABRICAREA DE MASINI, UTILAJE SI  ECHIPAMENTE n.c.a.

2811      Fabricarea de motoare şi turbine (cu excepţia celor pentru avioane, autovehicule şi motociclete)

2812      Fabricarea de motoare hidraulice

2813      Fabricarea de pompe şi compresoare

2814      Fabricarea de articole de robinetărie

2815      Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de viteză şi a elementelor mecanice de transmisie

2821      Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor

2822      Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat

2823      Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice)

2824      Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric

2825      Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic

2829      Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a.

2830      Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere

2841      Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului

2849      Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a.

2891      Fabricarea utilajelor pentru metalurgie

2892      Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii

2893      Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului

2894      Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei

2895      Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului

2896      Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului

2899      Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a.

29. FABRICAREA AUTOVEHICULELOR DE TRANSPORT RUTIER, A REMORCILOR SI SEMIREMORCILOR

2910      Fabricarea autovehiculelor de transport rutier

2920      Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci

2931      Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

2932      Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule

30. FABRICAREA ALTOR MIJLOACE DE TRANSPORT

3011      Construcţia de nave şi structuri plutitoare

3012      Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement

3020      Fabricarea materialului rulant

3091      Fabricarea de motociclete

3092      Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi

3099      Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a.

31. FABRICAREA DE MOBILA

3101      Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine

3102      Fabricarea de mobilă pentru bucătării

3103      Fabricarea de saltele şi somiere

3109      Fabricarea de mobilă n.c.a.

32. ALTE ACTIVITATI INDUSTRIALE n.c.a.

3212      Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase

3213      Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare

3220      Fabricarea instrumentelor muzicale

3230      Fabricarea articolelor pentru sport

3240      Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

3250      Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice

3299      Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a.

33. REPARAREA, INTRETINEREA SI INSTALAREA MASINILOR SI ECHIPAMENTELOR

3311      Repararea articolelor fabricate din metal

3312      Repararea maşinilor

3313      Repararea echipamentelor electronice şi optice

3314      Repararea echipamentelor electrice

3315      Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor

3316      Repararea şi întreţinerea aeronavelor şi navelor spaţiale

3317      Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.

3319      Repararea altor echipamente

3320      Instalarea maşinilor şi echipamentelor industriale

35. PRODUCTIA SI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICA SI TERMICA, GAZE, APA CALDA SI AER CONDITIONAT

3511      Producţia de energie electrică

3512      Transportul energiei electrice

3513      Distribuţia energiei electrice

3514      Comercializarea energiei electrice

3521      Producţia gazelor

3522      Distribuţia combustibililor gazoşi, prin conducte

3523      Comercializarea combustibililor gazoşi, prin conducte

3530      Furnizarea de abur şi aer condiţionat

36. CAPTAREA, TRATAREA SI DISTRIBUTIA APEO

3600      Captarea, tratarea şi distribuţia apei

37.COLECTAREA SI EPURAREA APELOR UZATE

3700      Colectarea şi epurarea apelor uzate

38. COLECTAREA, TRATAREA SI ELIMINAREA DESEURILOR;ACTIVITATI DE RECUPERARE A METERIALELOR RECICLABILE

3811      Colectarea deşeurilor nepericuloase

3821      Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase

3832      Recuperarea materialelor reciclabile sortate

41. CONSTRUCTII DE CLADIRI

4120      Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale

42. LUCRARI DE GENIU CIVIL

4211      Lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor

4212      Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă  şi subterane

4213      Construcţia de poduri şi tuneluri

4221      Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide

4222      Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii

4291      Construcţii hidrotehnice

4299      Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a

43. LUCRARI SPECIALE DE CONSTRUCTII

4311      Lucrări de demolare a construcţiilor

4312      Lucrări de pregătire a terenului

4313      Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii

4321      Lucrări de instalaţii electrice

4322      Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat

4329      Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii

4331      Lucrări de ipsoserie

4332      Lucrări de tâmplărie şi dulgherie

4333      Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor

4334      Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri

4339      Alte lucrări de finisare

4391      Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii

4399      Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a.

45. COMERȚ CU RIDICATA ȘI CU AMĂNUNTUL, ÎNTREȚINEREA ȘI REPARAREA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

4511      Comerț cu autoturisme și autovehicule ușoare

4519      Comerț cu alte autovehicule

4520      Întreținerea și repararea autovehiculelor

4531      Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru autovehicule

4532      Comerț cu ridicata de piese și accesorii pentru automobile

4540      Comerț cu motociclete, piese și accesorii aferente și întreținerea și repararea motocicletelor

46. COMERȚ CU RIDICATA CU EXCEPȚIA COMERȚULUI CU AUTOVEHICULE ȘI MOTOCICLETE

4618      Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu character specific

4641      Comerț cu ridicata al produselor textile

4642      Comerț cu ridicata al îmbracamintei și incălțămintei

4644      Comerț cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie și produse de întreținere

4645      Comerț cu ridicata al produselor exclusive și de parfumerie

4647      Comerț cu ridicata al mobilei, covoarelor și al articolelor de iluminat

4649      Comerț cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc

4669      Comerț cu ridicata al altor mașini și echipamente

4690      Comerț cu ridicata nespecializat

47. COMERȚ CU AMĂNUNTUL CU EXCEPȚIA AUTOVEHICULELOR ȘI MOTOCICLETELOR

4719      Comerț cu amănuntul în magazine nespecializate cu vînzare predominantă de produse nealimentare

4729      Comerț cu amănuntul al altor produse alimentare în magazine specializate

4741      Comerț cu amănuntul al calculatoarelor, unităților perioferice si software-lui în magazine specializate

4743      Comerț cu amănuntul al echipamentului audiovideo în magazine specializate

4759      Comerț cu amănuntul al articolelor de iluminat și al articolelor de uz caznic n.c.a. în magazine specializate

4761      Comerț cu amănuntul al cărților în magazine specializate

4762      Comerț cu amănuntul al ziarelor și articolelor de papetarie în magazine specializate

4775      Comerț cu amănuntul al produselor exclusive și de parfumerie în magazine specializate

4778      Comerț cu amănuntul al altor bunuri noi în magazine specializate

4791      Comerț cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin internet

49.TRANSPORTURI TERESTRE SI TRANSPORTURI PRIN CONDUCTE

4910      Transporturi interurbane de călători pe calea ferată

4920      Transporturi de marfă pe calea ferată

4931      Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători

4932      Transporturi cu taxiuri

4939      Alte transporturi terestre de călători n.c.a

4941      Transporturi rutiere de mărfuri

4942      Servicii de mutare

4950      Transporturi prin conducte

52. DEPOZITARE SI ACTIVITATI AUXILIARE PENTRU TRANSPORTURI

5210      Depozitări

5221      Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre

5222      Activităţi de servicii anexe transporturilorpe apă

5223      Activităţi de servicii anexe transporturilor aeriene

5224      Manipulări

5229      Alte activităţi anexe transporturilor

53. ACTIVITATI DE POSTA SI DE CURIER

5310      Activităţi poştale desfăşurate sub obligativitatea serviciului universal

5320      Alte activităţi poştale şi de curier

55. HOTELURI SI ALTE FACILITATI DE CAZARE

5510      Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare

5520      Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

5530      Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere

5590      Alte servicii de cazare

56.RESTAURANTE SI ALTE ACTIVITATI DE SERVICII DE ALIMENTATIE

5610      Restaurante

5621      Activităţi de alimentaţie (catering) pentru evenimente

5629      Alte servicii de alimentaţie n.c.a.

5630      Baruri şi alte activităţi de servire a băuturilor

58. ACTIVITATI DE EDITARE

5811      Activităţi de editare a cărţilor

5812      Activităţi de editare de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare

5813      Activităţi de editare a ziarelor

5814      Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor

5819      Alte activităţi de editare

5821      Activităţi de editare a jocurilor de calculator

5829      Activităţi de editare a altor produse software

59. ACTIVITATI DE PRODUCTIE CINEMATOGRAFICA, VIDEO SI DE PROGRAME DE TELEVIZIUNE; INREGISTRARI AUDIO SI ACTIVITATI DE EDITARE MUZICALA

5911      Activităţi de producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5912      Activităţi post-producţie cinematografică, video şi de programe de televiziune

5913      Activităţi de distribuţie a filmelor cinematografice, video şi a programelor de televiziune

5914      Proiecţia de filme cinematografice

5920      Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală

60. ACTIVITATI DE DIFUZARE SI TRANSMITERE DE PROGRAME

6010      Activităţi de difuzare a programelor de radio

6020      Activităţi de difuzare a programelor de televiziune

61. TELECOMUNICATII

6110      Activităţi de telecomunicaţii prin reţele cu cablu

6120      Activităţi de telecomunicaţii prin reţele fără cablu (exclusiv prin satelit)

6130      Activităţi de telecomunicaţii prin satelit

6190      Alte activităţi de telecomunicaţii

62.ACTIVITATI DE SERVICII IN TEHNOLOGIA INFORMATIEI

6201      Activităţi de realizare a software-ului la comandă (software orientat client)

6203      Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul

6209      Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei

63. ACTIVITATI DE SERVICII INFORMATICE

6311      Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe

6312      Activităţi ale portalurilor web

6391      Activităţi ale agenţiilor de ştiri

6399      Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a

71. ACTIVITATI DE ARHITECTURA SI INGINERIE; ACTIVITATI DE TESTARI SI ANALIZA TEHNICA

7111      Activităţi de arhitectură

7112      Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea

7120      Activităţi de testări şi analize tehnice

72. CERCETARE-DEZVOLTARE

7211      Cercetare-dezvoltare în biotehnologie

7219      Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie

7220      Cercetare- dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste

73. PUBLICITATE SI ACTIVITATI DE STUDIERE A PIETEI

7311      Activităţi ale agenţiilor de publicitate

7312      Servicii de reprezentare media

74. ALTE ACTIVITATI PROFESIONALE, STIINTIFICE SI TEHNICE

7410      Activităţi de design specializat

7420      Activităţi fotografice

7430      Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)

7490      Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

75. ACTIVITATI VETERINARE

7500      Activități veterinare

79. ACTIVITATI ALE AGENTIILOR TURISTICE SI A TUR-OPERATORILOR; ALTE SERVICII DE REZERVARE SI ASISTENTA TURISTICA

7911      Activităţi ale agenţiilor turistice

7912      Activităţi ale tur-operatorilor

7990      Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică

81. ACTIVITATI DE PEISAGISTICA SI SERVICII PENTRU CLADIRI

8110      Activităţi de servicii suport combinate

8121      Activităţi generale de curăţenie a clădirilor

8122      Activităţi specializate de curăţenie

8129      Alte activităţi de curăţenie

8130      Activităţi de întreţinere peisagistică

85. INVATAMANT

8510      Învăţământ preşcolar

8520      Învăţământ primar

8531      Învăţământ secundar general

8532      Învăţământ secundar, tehnic sau profesional

8541      Învăţământ superior non- universitar

8542      Învăţământ superior universitar

8551      Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional

8552      Învăţământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans, arte plastice,etc.)

8553      Şcoli de conducere (pilotaj)

8559      Alte forme de învăţământ n.c.a.

8560      Activităţi de servicii suport pentru învăţământ

86.ACTIVITATI REFERITOARE LA SANATATEA UMANA

8610      Activităţi de asistenţă spitalicească

8621      Activităţi de asistenţă medicală generală

8622      Activităţi de asistenţă medicală specializată

8623      Activităţi de asistenţă stomatologică

8690      Alte activităţi referitoare la sănătatea umană

87. SERVICII COMBINATE DE INGRIJIRE MEDICALA SI ASISTENTA SOCIALA, CU CAZARE

8710      Activităţi ale centrelor de îngrijire medicală

8730      Activităţi ale căminelor de bătrâni şi ale căminelor pentru persoane aflate în incapacitate de a se ingriji singure

8790      Alte activităţi de asistenţă socială, cu cazare n.c.a.

88. ACTIVITĂȚI DE ASISTENTA SOCIALA FĂRĂ CAZARE

8891      Activități de îngrijire zilnică pentru copii

90. ACTIVITATI DE CREATIE SI INTERPRETARE ARTISTICA

9001      Activităţi de interpretare artistică (spectacole)

9002      Activităţi suport pentru interpretare artistică (spectacole)

9003      Activităţi de creaţie artistică

9004      Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole

91. ACTIVITATI ALE BIBLIOTECILOR, ARHIVELOR, MUZEELOR SI ALTE ACTIVITATI CULTURALE

9101      Activităţi ale bibliotecilor şi arhivelor

9102      Activităţi ale muzeelor

9103      Gestionarea monumentelor, clădirilor istorice şi a altor obiective de interes turistic

93. ACTIVITATI SPORTIVE, RECREATIVE SI DISTRACTIVE

9311      Activităţi ale bazelor sportive

9312      Activităţi ale cluburilor sportive

9313      Activităţi ale centrelor de fitness

9319      Alte activităţi sportive

9321      Bâlciuri şi parcuri de distracţii

9329      Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a.

95. REPARATII DE CALCULATOARE, DE ARTICOLE PERSONALE SI DE UZ GOSPODARESC

9511      Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice

9512      Repararea echipamentelor de comunicaţii

9521      Repararea aparatelor electronice de uz casnic

9522      Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină

9523      Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele

9524      Repararea mobilei şi a furniturilor casnice

9525      Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor

9529      Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a.

96. ALTE ACTIVITĂȚI DE SERVICII

9601      Spălarea și curățarea (uscată) a articolelor textile și a produselor din blană

9602      Coafură și alte servicii de înfrumusețare

9604      Activități de întreținere corporală

9609      Alte activități de servicii n.c.a.

Telefon

+40 373 781 990

E-mail

contact@izistart.ro

FII PRIMUL CARE AFLA CAND SE LANSEAZA NOI PROGRAME PRIN FONDURI EUROPENE

Aboneaza-te la Newsletter