BT24 Mobile Banking - Aplicatie mobila pentru Acces Rapid

Tehnica rapidă a banilor

Conținutul

  Detalii curs Modulul I - Legislație Activitatea constatatorilor de daune poate implica și aplicarea tehnica rapidă a banilor conexe domeniului asigurărilor, respectiv cea privind combaterea spălării banilor, a protecției datelor cu caracter personal, dar și soluționării alternative a litigiilor dintre furnizorii de servicii financiare și a beneficiarilor acestora.

  Spălarea banilor prin intermediul sistemului de asigurări presupune utilizarea unor diverse procedee care conduc la crearea de surse aparent legale pentru banii sau bunurile provenite din săvârșirea unor infracțiuni sau interpunerea de persoane. Domeniul asigurărilor este extrem de important în paradigma sistemului de protecție a datelor cu caracter personal, mai ales datorită volumului mare de date personale, inclusiv sensibile, prelucrate.

  tehnica rapidă a banilor

  Soluționarea alternativă a litigiilor din domeniul financiar non-bancar prin intermediul SAL-Fin este promovată în sprijinul protecției consumatorilor, ca o modalitate rapidă, confidențială și gratuită de stingere a conflictelor izvorâte din neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a contractelor de asigurare încheiate între furnizorii de servicii din acest domeniu și beneficiarii persoane fizice.

  Cunoașterea modificărilor legislației aplicabile în domeniu este esențială în activitatea de constatare a daunelor, raportat atât la drepturile și la obligațiile care incumbă atât părților, cât mai ales constatatorilor de daune. Participanților la acest modul li se vor aloca 10 puncte credit aferente pregătirii profesionale continue pentru toate categoriile profesionale din asigurări.

  tehnica rapidă a banilor

  Cursul poate fi parcurs o singură dată în cadrul programului de formare profesională continuă. Obiectivele Cursului Înțelegerea și aprofundarea noțiunilor importante relative la combaterea spălării banilor, la protecția datelor cu caracter personal și la soluționarea alternativă a litigiilor dintre furnizorii de servicii financiare și a beneficiarilor acestora, operarea cu aceste noțiuni și însușirea practicilor legale și recomandabil a fi utilizate în procedura constatării daunelor.

  tehnica rapidă a banilor

  Grup țintă Beneficiari direcţi ai programului sunt constatorii de daune interesați în a-și perfecționa cunoștințele teoretice și practice. Tematica Noțiuni esențiale. Legea și aplicarea ei în timp și spațiu Spălarea banilor Concept.

  tehnica rapidă a banilor

  Infracțiunea de spălare a banilor Tehnici de spălare a banilor Efectele spălării banilor Protecția datelor cu caracter personal Concepte esențiale Date personale și date personale sensibile Prelucrarea datelor cu caracter personal Consimțământul persoanei vizate.