Réunion Suceava_Cernautzi by civitasfir comenius - Issuu

Forturi de schimb de formare de opțiuni

Proiectul s-a derulat timp de un an de zile, în perioada În cadrul acestuia s-au realizat schimburi informaţionale în ceea ce priveşte sistemul de învăţământ din România şi din Ucraina, dar şi schimburi de bune practici, în vederea intensificării capacităţii instituţiilor şi autorităţilor locale române şi ucrainene de a dezvolta şi implementa proiecte comune în domeniul educaţional şi social din zona transfrontalieră.

Paleta lui Narmer Această epocă este numită și thinită după numele orașului Thinis, din apropiere de Abydos unde s-au găsit, la sfârșitul veacului al XIX-lea, numeroase obiecte marcate cu cartușul regilor din aceste dinastii. Epoca thinită cuprinde primele două dinastii ale Egiptului din lista dinastiilor ce ne-a fost lăsată de Manethonun preot egiptean care a trăit în secolul al III-lea înaintea erei noastre.

Unul dintre obiectivele principale ale proiectului a fost încurajarea legăturilor dintre structurile de învăţământ din Suceava şi Cernăuţi, având în vedere că educaţia reprezintă una dintre componentele cele mai importante ale societăţilor române şi ucrainene. S-a dorit, de asemenea, realizarea unui transfer de know how la nivelul celor două sisteme de învăţământ, din România şi Ucraina. Prin activităţile derulate, cât şi prin contactele realizate, a fost încurajată iniţiativa de parteneriat între diverse instituţii locale din regiunile Suceava şi Cernăuţi şi a fost îmbunătăţit accesul la informaţie în legătură cu posibilităţile practice de realizare a acestora.

Elevilor li s-a prezentat cum se pot informa eficient de pe Internet, care sunt structurile şi politicile UE, unde pot afla mai multe date despre oportunităţi, programe de mobilitate şi în spaţiul european. Clubul a fost dotat cu calculatoare, legate la reţeaua internet a şcolii, cu birouri şi materiale informative, cu CD-uri de prezentare, cărţi, atlase realizate de elevi, prin ataşare, în format de biblioraft, de materiale scrise de ei ex.

Ştiinţa mai aproape… şi Arta mai aproape În club au fost, de asemenea, organizate vizionări de filme documentare, activităţi ştiinţifice, cu rol de a sprijini elevii în procesul educaţional, au fost organizate ateliere de creaţie, cenacluri literare şi alte evenimente cultural — educative extraşcolare, precum şi seminarii şi cursuri de formare, pe teme diverse: team building, comunicare şi cetăţenie forturi de schimb de formare de opțiuni.

În cadrul acestuia au fost organizate mese rotunde în legătură cu aspectele concrete ale sistemului de învăţământ din România şi Ucraina, au fost prezentate modele de bună practică, evidenţiindu-se şi lucrurile care ar putea fi îmbunătăţite în amplul proces al educaţiei tinerilor, în concordanţă cu schimbările sociale actuale.

Temele alese au făcut referire la elemente de noutate din sistemul de învăţământ, punându-se accentul pe elementele de creativitate şi inovaţie, pe metodele alternative de învăţare, pe preluarea şi prelucrarea metodelor nonformale în mediul de educaţie formal. Fiecare profesor participant a avut câte o intervenţie sub forma unei prezentări în cadrul seminarului, în funcţie de specializare.

De asemenea, pentru a avea o imagine completă asupra situaţiei educaţionale a zonei, s-au organizat două vizite tematice la cele mai importante instituţii şcolare locale.

Pentru a aduce plus de valoare metodelor de învăţare utilizate în şcoli, dar şi în afara lor, un grup de 24 de cadre didactice din comunităţile vizate a fost format pentru a deveni animatori de tineret, în vederea derulării de activităţi viitoare cu tinerii.

Cursul s-a desfăşurat în Suceava şi a durat şapte zile. În cadrul cursului, 24 de cadre didactice, 12 din România şi 12 din Ucraina, au fost formate pentru a deveni animatori de tineret.

De ce teoria din facultate nu coincide cu practica de la job, in HR?

Firma care a contractat activitatea a asigurat resursa umană, dar şi cea materială necesară desfăşurării în bune condiţii a cursului de formare doi formatori, program, mape, suporturi de curs, prezentări, materiale pentru lectură, CD-uri.

La sfârşitul cursului, participanţii au dobândit următoarele competenţe: 1. Comunicarea interactivă 2. Efectuarea muncii în echipă 3.

Dezvoltarea profesională proprie 4. Elaborarea proiectelor de animaţie 5. Asigurarea securităţii participanţilor la activitate 6.

Promovarea activităţii şi imaginii organizaţiei 7. Coordonarea echipei pluridisciplinare de animaţie 8.

Meniu de navigare

Implementarea activităţilor de animaţie 9. Implementarea proiectelor complexe de animaţie Dezvoltarea comportamentului pro-social Metodele utilizate în cadrul cursului au fost: prezentări, lucru pe echipe şi individual, jocuri de rol, simulări, studiu de caz, brainstorming-ul, dezbatere, exerciţii de energizare.

Pe parcursul modulului au fost folosite metode specifice de evaluare, plecându-se de la evaluarea aşteptărilor şi nevoilor participanţilor, a gradului lor iniţial de informare, continuându-se cu evaluarea procesului de învăţare pe tot parcursul modulului, prin grupuri de reflecţie şi chestionare, până la evaluarea finală, bazată pe chestionar.

Cursul s-a finalizat cu o festivitate de înmânare a diplomelor participanţilor, alături de care au fost prezent şi un grup de inspectori şi profesori metodişti din regiunea Cernăuţi, reprezentanţi ai ISJ Suceava, fapt care ilustrează importanţa evenimentului, atât pentru partea română, cât şi pentru cea ucraineană.

Tot în acest sens, un număr de 30 de cadre didactice din Suceava indicatori pentru platformele de tranzacționare Cernăuţi a fost implicat într-un schimb de experienţă unde a avut posibilitatea să ia contact direct cu sistemul de învăţământ de cealaltă parte a graniţei unde profesează.

opțiuni binare dragi broker de la un cont demo la unul real

Fiecare cadru didactic a fost asistat de către un profesor de pe cealaltă parte a graniţei, în vederea asigurării condiţiilor optime de lucru cu clasa. Activitatea a avut ca scop familiarizarea cadrelor didactice implicate în proiect cu alte stiluri de predare decât cele proprii, dar şi cu specificul claselor de elevi din ţara vecină. Pagina web www. Site-ul constituie un exemplu de colaborare la nivel instituţional între liceele sucevene şi cele din Cernăuţi, cu privire la educaţie în general.

agenția de turism care lucrează de acasă cum să faci rapid 100 000

De asemenea, site-ul cuprinde şi un ghid cu metode specifice educaţiei nonformale, care va putea fi folosit de cadrele didactice de pe ambele părţi ale graniţei şi care va alimenta nevoia desfăşurării de activităţi destinate tinerilor. După finalizarea proiectului, atât grupul ţintă al proiectului transfrontalier din cadrul colegiului sucevean, cât şi partenerul forturi de schimb de formare de opțiuni vor acţiona ca multiplicatori de informaţie.

Astfel, se vor organiza activităţi multiple de către participanţii la cursul de formare de animatori, contribuindu-se astfel, în mod continuu, la educarea elevilor din instituţiile şcolare vizate prin acest proiect, dar şi din zonele defavorizate. Proiectul a contribuit la intensificarea relaţiilor transfrontaliere, înscriindu-se în demersurile pe care România, ca stat al Uniunii Europene, le dezvoltă pentru ducerea la îndeplinire a strategiei de bună vecinătate.

În acelaşi timp, prin activităţile derulate şi rezultatele obţinute, în urma derulării proiectului, s-au creat legături durabile la nivelul celor două comunităţi şi s-au pus bazele unor proiecte de cooperare viitoare. On répondra à ce questionnement par une étude comparée des situations régionales proches des lieux d'implantation des lycées partenaires. Cette étude porte sur l'économie, l'environnement, la société et l'avenir de nos régions.

En lien avec les administrations locales et régionales, ces recherches devraient motiver l'apprentissage par la confrontation avec le réel. Cela permettra aux élèves d'approfondir leurs connaissances scolaires en créant et développant des méthodes d'analyse, de comparaison, de production et de diffusion proches d'une situation de recherche scientifique mettant en oeuvre des compétences transversales.

Programul Erasmus+ cu țările participante – stagii de studiu

Les outils numériques de travail et d'évaluation nécessaires seront élaborés par les équipes enseignantes des lycées partenaires. L'utilisation des TIC permettra aux élèves de pays différents d'échanger la compréhension de leurs situations particulières tout en renforçant la prise de conscience des diversités régionales et de l'unité européenne tout en pratiquant, à travers d'actions concrètes, une ou plusieurs langues étrangères.

C'est pour cela que nous projetons de rendre compte de nos recherches lors des festivals internationaux de St Dié des Vosges et au festival de Câmpulung-Muscel et à la réunion internationale de Suceava.

Les établissements partenaires sont situés dans des zones urbaines ou rurales qui ont en commun d'être implantés dans des régions en mutation importante avec un contexte socio-économique difficile.

Egiptul Antic

La diversité des situations devrait favoriser les échanges et l'entraide. Les quatre partenaires attendent du projet un changement dans les pratiques pédagogiques des équipes enseignantes et les pratiques scolaires des élèves de façon à stimuler la motivation aux études scolaires et ultérieures études supérieures, formations professionnelles par le sens donné aux apprentissages tout en développant les démarches de recherche et en favorisant la créativité par la recherche de nouveaux axes de développement de leurs villes.

Ils espèrent ainsi, à travers d'une culture d'établissements commune, favoriser l'intégration scolaire et le sens social de cette institution dans la situation créée par les mutations actuelles.

caut pentru munca de la home salerno și provincie video cu strategii de opțiuni binare simple

En effet, nos établissements accueillent des élèves qui peuvent être en échec scolaire ainsi que des élèves d'origine étrangère. L'établissement possède une structure spécialisée dans l'accueil des élèves étrangers primo-arrivants. Le projet s'inscrit dans un contexte pédagogique qui souhaite «assurer l'épanouissement de toute personne» Projet d'établissement. C'est une structure de faible effectif qui a su développer en parallèle des enseignements littéraires, artistiques et scientifiques.

La participation des élèves au projet devrait permettre de renforcer leurs compétences dans ces domaines. Le Collège National Pédagogique Carol 1 de Câmpulung est la plus ancienne École Normale de la Roumanie ; devenu un lycée d'enseignement général, il conserve une tradition de formation des maîtres.

Les modifications sociales de ces dernières années, dues à la fermeture des mines et des usines, ont amené chez les apprenants un changement d'attitude quant à l'ouverture vers l'acquisition de connaissances nécessaires pour pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie. L'équipe éducative souhaite que la participation au projet contribue à la réalisation d'une vision européenne pour les élèves et la communauté éducative, au développement de la pratique, à l'ouverture à la diversité de pratiques pédagogiques à même de contribuer à la réalisation d'une meilleure liaison entre les acquisitions théoriques et les besoins pratiques des apprenants.

Le Collège National Petru Rares de Suceava est situé au coeur d'une région en mutation qui souhaite affirmer une vocation touristique. Le collège a une tradition d'enseignement des langues étrangères et entretient des liens avec d'autres écoles roumaines, françaises et allemandes. Le développement de l'usage des TIC, la nécessité de s'exprimer dans plusieurs langues, le renforcement du partenariat avec les administrations et les associations locales, permettront aux élèves de se responsabiliser dans la confrontation des réalités des régions européennes différentes par des échanges via Internet et par des séjours d'étude.

La région du Salento où est situé le lycée n'a pas d'industries.

Les activités principales sont l'agriculture et l'artisanat et une faible tentative de développement touristique. Les jeunes ont du mal à se réaliser du point de vue professionnel, préférant migrer vers les riches régions du Nord.

platforme de opțiuni binare cu indicatori mit și realitate a opțiunilor binare

Les études, la connaissance des langues vivantes, les échanges culturels représentent un atout pour une réalisation professionnelle qui leur permettrait un rachat économique et sociale. Par les activités du projet ils pourront acquérir et utiliser des compétences à mettre en oeuvre dans une région qui a un remarquable potentiel touristique, le Salento a en effet une position géographique stratégique et riche, entre autres, de culture et d'histoire.

Le projet doit aboutir - à valoriser les apprentissages à une démarche de recherche et à la communication, incluant des compétences de recherches documentaires et de terrain, d'analyses scientifiques, de traitements mathématiques et de synthèse.

Les échanges doivent assurer une ouverture d'esprit et une dynamique de recherche propice à la motivation. La réalisation de documents, numériques en particulier, doit permettre un apprentissage de la communication et des TIC indispensables à l'insertion professionnelle. Evoluţia istorică a teritoriului, modificările în timp ale cadrului natural, relaţionarea dintre patrimoniul stabil cadrul natural şi cel dinamic factorul antropic al zonei, au determinat evidenţierea unei complexităţi peisagistice.

Din punct de vedere al localizării geografice, Bucovina se suprapune peste partea centrală şi de vest a forturi de schimb de formare de opțiuni Cernăuţi din Ucraina şi peste zona adiacentă oraşelor Suceava.