Mod focalizare

Subiect opțiune

Conținutul

  La 16 ianuarieComisia Europeană a adoptat un nou set de subiect opțiune pentru punerea în aplicare a planului de acțiune pentru economia circulară, inclusiv o subiect opțiune și un document de lucru însoțitor al serviciilor Comisiei cu privire la punerea în aplicare a pachetului de măsuri privind economia circulară: opțiuni pentru abordarea interfeței dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile COM și SWD Scopul acestei comunicări este de a promova o dezbatere amplă la nivelul Uniunii privind modul în care pot fi abordate principalele elemente identificate la interfața dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile.

  Comunicarea pornește de la ideea că reciclarea și reutilizarea pot fi îngreunate de prezența anumitor substanțe chimice.

  subiect opțiune

  Aceasta analizează patru aspecte critice identificate în modul în care interacționează legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile și cum acestea îngreunează dezvoltarea economiei circulare. Aceste aspecte sunt: insuficiența informațiilor privind substanțele care prezintă motive de îngrijorare în produse și în deșeuri; prezența substanțelor care prezintă motive de îngrijorare în materialele reciclate; incertitudinile privind modul în care materialele pot înceta să fie considerate deșeuri și dificultățile în ceea ce privește aplicarea metodologiilor UE de clasificare a deșeurilor, care au un impact asupra posibilității de reciclare a materialelor materii prime secundare.

  subiect opțiune

  Comunicarea urmărește să promoveze discuțiile legate de modul în care pot fi abordate aceste aspecte. Întrucât este incontestabil faptul că este nevoie de acțiuni urgente câștigați bani prin transfer a soluționa aceste probleme de interfață: subiect opțiune Ce măsuri legislative și nelegislative intenționează să ia Comisia pentru a aborda aspectele majore identificate la interfața dintre legile privind substanțele chimice, produsele și deșeurile, menținând totodată standardele ridicate în materie de sănătate umană și animală, siguranță și mediu consacrate în dreptul UE?

  Limba originală a întrebării:  EN Ultima actualizare: 14 iunie

  subiect opțiune